Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEMOTORICKÉ PŘÍZNAKY - výňatek

výňatek z brožury

ŽIVOT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ 2 - NEMOTORICKÉ PŘÍZNAKY

 
Život s Parkinsonovou nemocí (2. část) se zaměřuje na nemotorické příznaky nemoci, poukazuje na její komplexní charakter a zároveň opakuje význam časné diagnózy a efektivní léčby. Cílem této brožury je rozšířit povědomí o nemotorických příznacích na straně lékařů, poskytovatelů zdravotní péče a těch, kteří na její poskytování mají vliv, ale také pacientů s Parkinsonovou nemocí, jejich rodin a pečovatelů. Vychází z klinických případových studií odborníků na léčbu tohoto onemocnění a zkušeností pacientů, přibližuje léčbu a nastiňuje, jak by ji bylo možné přizpůsobit, aby se zmenšil vliv nemotorických symptomů


 

http://www.epda.eu.com/cs/parkinsons/life-with-parkinsons/non-motor-symptoms/


Parkinsonova nemoc je progresivní neurologické onemocnění, k němuž dochází v důsledku zániku nervových buněk v mozku. Jméno získala podle Dr. Jamese Parkinsona, londýnského lékaře, který ji poprvé popsal v roce 1817 ve své práci nazvané The Shaking Palsy (Třaslavá obrna).1

Jedná se o druhou nejčastější degenerativní chorobu centrálního nervového systému

Parkinsonova nemoc se často pojí s pohybovými obtížemi, které označujeme jako „motorické příznaky“.

Je však také spojena se symptomy, které přímo nesouvisí s pohybem.

Označují se jako nemotorické příznaky a právě na ně se tato brožura zaměřuje.

Čtyřmi hlavními motorickými syndromy jsou

klidový třes,

strnulost,

bradykineze (celkové zpomalení pohybu)

a nestabilita postoje.

Další obvyklé známky parkinsonismu zahrnují ohnutá záda a ztuhnutí (motorické bloky).


 

Nemoc se diagnostikuje klinickým posouzením přítomnosti kombinace čtyř uvedených hlavních příznaků


 

Parkinsonova nemoc může zasáhnout do mnoha stránek každodenního života a může mít dalekosáhlý vliv na kvalitu života


 

SHRNUTÍ NEMOTORICKÝCH PŘÍZNAKŮ PARKINSONOVY NEMOCI


 

GASTROINTESTINÁLNÍ PŘÍZNAKY

Zácpa, obstipace

Ukapávání slin/slintání

Dysfagie/dušení

Fekální inkontinence

Dysfunkce chuťových pohárků (ageuzie)

Nevolnost

Reflux, zvracení

Nedostatečné vyprazdňování střev


 

MIMOVOLNÍ PŘÍZNAKY

Narušení funkce močového měchýře (frekvence, nucení na močení)

Vysychání očí (xeroftalmie)

Erektilní dysfunkce

Pád v důsledku ortostatické hypotenze

Hypersexualita (pravděpodobně vyvolaná užíváním léků)

Potřeba vstávat v noci (nokturie)

Ortostatická hypotenze

Pocení


 

SMYSLOVÉ PŘÍZNAKY

Čichová dysfunkce (čich a chuť)

Bolesti

Pocit brnění (parestezie


 

JINÉ NEMOTORICKÉ PŘÍZNAKY

Neostré vidění

Dvojité vidění (diplopie)

Únava

Šupinatá, loupající se, svědivá, zarudlá pokožka (seborea)

Přírůstek na váze (možná způsobený užíváním léků)

Úbytek na váze


 

NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY

Anhedonie

Apatie, úzkost

Defi cit pozornosti

Zmatenost

Delirium (možná způsobené užíváním léků)

Demence

Deprese

Halucinace, iluze, mylné představy

Obsedantní chování (obvykle vyvolané užíváním léků)

Panické ataky

Stereotypní chování (tzv. punding)


 

SPÁNKOVÉ PORUCHY

Nadměrná spavost v denních hodinách (ospalost)

Nespavost

Porucha ve fázi REM a poruchy pohybu při spánku v jiných fázích

Neklid v nohou a periodické pohyby končetinami

Poruchy dýchání ve spánku

Živé sny