Jdi na obsah Jdi na menu
 


MĚSTEČKO BYSTRÉ

Město Bystré

leží v okrese Svitavy, 12 km jihovýchodně od Poličky na Hornosvratecké vrchovině v nadmořské výšce kolem 600 m. O počátku Bystrého není určitých zpráv, ale vzhledem k tomu, že leží na staré zemské cestě z Čech do Moravy lze usuzovat, že náleží k osadám prastarým. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou.


letecke-foto.jpg

 

 

 

 

 

 

panorama-bystre-od-hartmanske-kaple-600x200.jpg

 

 

 

 

 

 

bystre-mapa.jpg

 

 

Prapor města

Má temně červené pozadí na němž jsou dva vlnité pruhy - žlutý a černý, které symbolizují, že město bylo založeno nad dvěma potoky- Zlatým a Bysterským. Prapor byl vysvěcen v roce 1998.


 

Znak města

zobrazuje lovce, který na pokraji lesa zabil kopím medvěda. Pověst vypráví, že v době, kdy bylo Bystré spojeno se Svojanovem, byly daně z Bystrého a připojených obcí odváděny do Svojanova. Tam je odnášel výběrčí – snad jeden z konšelů. V hlubokých lesích mezi Hartmanicemi a Svojanovem jej přepadl medvěd, kterého muž oštěpem zabil. Tento znak je i na pečeti města


 

pověst


 

"I šel jednou lesy těmi statečný lovec, jehož jména nikdo si už nepamatuje, s penězi do Svojanova. Šel opatrně a bedlivě se rozhlížel kolem. Když přišel do hustého podrostu, rázem se zastavil. Z nedaleka zaslechl praskot suchých větví a šelest pádných krůčejů.

Netrvalo dlouho, a z houštiny se vyvalil medvěd. Lovec pevně stisknul svůj oštěp. Stál jako socha, ani brvou nepohnul. Medvěd vyceniv zuby zamručel zuřivě. Po té postaviv se na zadní tlapy divoce na lovce obořil se.

Avšak zkušený lovec obratně uskočil a zvířeti zasadil smrtelnou ránu oštěpem. Medvěd zařval a prudce vrhnul se na lovce, aby ho silnými tlapami svými sevřel a k zemi porazil. Lovec obratně se otočil a vrazil prudce kopí svoje medvědovi do prsou. Hrozný dravec chroptaje klesl k zemi, několikrát ještě sebou hodil, ale brzo bylo po něm. Statečný lovec zhluboka si oddychnuv, hleděl chvíli na svou kořist a pak šel dál."


 


 

více na http://www.bystre.cz/