Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léky, které nesmíme

Seznam léků, které pacient s Parkinsonovou nemocí nesmí dostat a doporučení pro operační řešení, lokální anestézii, narkózu u pacientů s Parkinsonovou nemocí.
Otištěno s laskavým svolením pana profesora E. RůžičkySeznam léků, které pacient s Parkinsonovou nemocí nesmí dostat

Neuroleptika (tzv. typická):
Jsou to především léčiva ze skupiny butyrofenonů a fenothiazinů.
Hlavní přípravky: haloperidol (Haloperidol), chlorpromazin (Plegomazin, levopromazin (Tisercin), flufenazin (Moditen), prochlorperazin (Prochlorperazin), pimozid (ORAP), fluspirilen (IMAP)

Metoclopramid (prokinetikum trávicí trubice):
Degan, Cerucal, Paspertin, MigPriv, Migranerton

Thietylperazin (antivertiginosum, antiemetikum): Torecan

Blokátory vápníkových kanálů (vasodilatancia, antihypertensiva):
cinnarizin (Stugeron, Cinnabene, Cinedil, Cerepar, Arlevert), flunarizin (Sibelium)

Promethazin (antihistaminikum):
Prothazin, Promethazin, Phenergan

Amiodaron (antiarytmikum):
Cordarone, Sedacoron

Některá antihypertenziva:
reserpin (Crystepin),
alfametyldopa (Dopagen, APO-Methazide, Dopamet, Dopegyt)

Současně se selegilinem se nesmějí používat následující léky:
Veškerá antidepresiva typu SSRI, inhibitorů MAO.
Pozn.: tyto léky je možno u pacientů s Parkinsonovou nemocí podávat, je nutno však předem vysadit selegilin, a to cca 4 týdny před nasazením výše uvedených preparátů.

Při narkóze: Halothan, neuroleptanalgesie


Doporučení pro operační řešení, lokální anestézii, narkózu u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Lékař, který má ve své péči pacienty s Parkinsonovou nemocí, si musí být vědom specifičnosti těchto pacientů, pokud se mají podrobit chirurgickému ošetření.

Je nutno vždy respektovat následující pokyny:
Oznámit chirurgovi před operací diagnózu Parkinsonovy nemoci a její přesnou léčbu.
Doporučit případnou možnost lokální či svodné (epidurální) anestézie.
Pokud tato není možná, nutno upozornit chirurga na nutnost co nejkratšího intervalu ve vysazení L-DOPA (Nakom, Isicom, Sinemet, Madopar).
Tři týdny před operací vysadit selegilin (Jumex, Sepatrem, Niar).
Je nutné si vzít všechny užívané léky s sebou a instruovat pacienta, aby přesný seznam léků a jejich dávkování odevzdal lékaři na chirurgickém oddělení.
Pokud bude nutná celková anestézie, nutno upozornit na nevhodnost použití halothanu, jiné postupy mají menší riziko.
Kontraindikovány jsou všechny druhy neuroleptanalgezie! Žádná typická neuroleptika nesmějí být pacientovi s Parkinsonovou nemocí podána. K utlumení eventuálního pooperačního neklidu lze použít pouze tiaprid (Tiapridal).
Pokud je nutno např. při břišních operacích nepodávat jakékoliv léky p.o. po delší dobu než 8 – 12 hodin, je nutno upozornit chirurga na možnost i prudkého zhoršení příznaků Parkinsonovy nemoci až do stavu tzv. akinetické krize. V takovém případě je nutno mít na chirurgickém oddělení k dispozici infusní amantadin sulfát (PK Merz infuze) či alespoň i.v. biperiden (Akineton i.v.). Je velmi vhodné nechat na chirurgickém oddělení kontakt na ošetřujícího lékaře – neurologa.

K lokální anestézii je nutno používat pouze anestetika bez adrenalinu.